Курсы русского языка

Compressed file

Unul dintre cele mai importante instrumente de întrajutorare culturală și umanitară pe care Rusia o oferă altor țări este susținerea și promovarea limbii ruse în afara granițelor sale. În lume, limba rusă ocupă locul 6 ca utilizare (după engleză chineză, hindi, spaniolă și arabă); ca număr de vorbitori, ea ocupă locul 8 (imediat după chineză, spaniolă, engleză, arabă, hindi, bengali și portugheză). Ca utilizare pe internet, rusa ocupă locul 2. Este una dintre cele mai traduse limbi din lume. În clasamentul limbilor în care se traduc majoritatea cărților, ea ocupă locul 7. Dintre limbile din care se traduce cel mai adesea, ocupă locul 4. Rusa are statutul de limbă de stat oficială în Rusia, Belarus și limbă oficială în instituții din Kazahstan, Kârgâstan, Tadjikistan, Uzbekistan și alte țări. Limba rusă este limba oficială sau de lucru în rândul organizațiilor internaționale: ONU și câteva.derivate ale acesteia, Organizația pentru Cooperare de la Shanghai, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Comunitatea Statelor Independente, Comunitatea Economică sim Eurasia, SDA, Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, Organizația Internațională de Standardizare, Spațiul Economic Eurasiatic, GUAM, MFOOK și KP.

Одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами является поддержка и продвижение русского языка за рубежом.     

В мире по численности говорящих русский язык занимает 6-е место (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространённости – 8-е место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).

По использованию в Интернете русский язык на 2-м месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский на 7-м месте. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский на 4-м месте.

Русский имеет статус государственного и официального языка в России, Белоруссии, официального языка учреждений в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и других странах.  

Русский язык является официальным или рабочим языком в ряде международных организаций: ООН и некоторые её дочерние организации, ШОС,ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС, СДА, ОДКБ, ИСО, ЕЭП, ГУАМ, МФОКК и КП.

Pasul 1:

În cazul în care nu ați făcut acest lucru deja, trimiteți pe adresa de e-mail secretariatccr@mail.ru un mesaj care să care să cuprindă următoarele: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, o copie după buletin și nivelul de rusă. Legat de nivel, dacă sunteți începător absolut specificați acest lucru, dacă nu, faceți unul dintre aceste teste de limbă (http://rou.rs.gov.ru/ru/activities/274) și trimiteți-l la adresa menționată mai sus. Noi vom stabili care este nivelul dumneavoastră și vă vom repartiza într-o grupă.

 

Pasul 2:

Odată ce ați primit răspuns la mail (confirmarea că vă puteți înscrie), veți achita taxa de înscriere în valoare de 100 lei (care se plătește doar o dată). Taxa se va achita într-un timp de o săptămână de la primirea confirmării. Plata se poate face prin două modalități:

•             Tranzacție bancară: RO 65 RNCB 0072 1436 9755 0001, BCR sucursala Sector 1

•             La contabilitatea Centrului Rus (b-dul Lascăr Catargiu nr. 50, de luni până vineri între orele 15:00 – 17:30).

Pasul 3:

În prima săptămână de la începerea cursurilor veți achita și taxa lunară (350 lei), la fel se va proceda și în a doua, respectiv a treia (dacă este cazul) lună de cursuri. Taxa lunară se poate achita conform modalităților de la pasul 2.

 

Документы

Test 36 de ore pentru nivel a 1.1

DOC 47,0 КБ

Nivelul B1

DOCX 590,2 КБ

Nivelul 1.2 test

DOC 44,0 КБ

Nivelul A 2.1

DOC 47,0 КБ

Nivelul A 2.2

DOC 146,0 КБ

Nivelurile lingvistice ale limbii ruse, descrierea nivelurilor

A1 / nivel elementar

Un candidat poate stabili și menține contacte sociale în situații obișnuite ale vieții de zi cu zi; are un minim de resurse lingvistice, vocabularul lui poate ajunge la 900-1000 unități lexicale, inclusiv 240 internaționalisme și aproximativ 30 de unități de etichetă de vorbire (se studiază 90-120 ore).

Candidatul poate:

1. să facă cunoștință;

2. să-și numească profesia și ocupația;

3. să afle și să povestească informații biografice despre sine însuși și la persoana a treia;

4. să afle și să povestească despre hobby-uri, interese;

5. să spună felicitări în legătură cu o sărbătoare (de stat, națională, de familie);

6. să mulțumească, să răspundă la felicitări; să exprime o dorință;

7. să acorde / să primească un cadou; să invite în vizită; să accepte invitația / să refuze invitația, explicând motivul refuzului;

8. să stabilească timpul și locul întâlnirii;

9. să afle și să comunice adresa, numărul de telefon;

10. să afle/ să povestească unde se găsește ceva; cum să ajungă acolo; este departe sau aproape; cât costă biletul de călătorie, cum să plătească; să folosească programul de circulație a transportului în comun; indicii de străzi, în stații de cale ferată și la aeroport;

11. să spună cum a fost în excursie, să o evalueze;

12. să propună / accepte o invitație pentru micul dejun / prânz / cină într-un restaurant, cafenea; să refuze invitația, explicând motivul refuzului; să stabilească locul și ora întâlnirii; să citească meniul; să comande feluri de mâncare și băuturi; să întrebe/ povestească despre felurile de mâncare preferate și alegerea lor; să plătească pentru masa de prânz / cină.

 

A2/ nivel de bază

Competența de comunicare este formată la nivel primar, care permite satisfacerea nevoilor de comunicare de bază într-un număr limitat de situații în fiecare zi și în domenii diferite socio-culturale. Candidatul poate face în mod independent cumpărături la magazin, folosi transportul public local, discuta vremea cu alții, schimba câteva expresii cu colegii și profesorii, etc.

Cerințe formale: aptitudinile pe care elevul trebuie să aibă la nivel de bază în limba rusă:

1. să fie capabil să citească texte scurte simple, din diferite surse (articole de reviste și ziare, inscripții, etichete, anunțuri, etc); să înțeleagă informațiile de bază și cele suplimentare din texte adaptate cu caracter social, publicistic sau economic;

2. să poată să scrie o scrisoare scurtă, notă, felicitări, etc, să rezume conținutul textului cu întrebări susținătoare

3. să înțeleagă informațiile generale (subiectul, indicarea locului, timpului, cauzei, etc.), prezentate în dialogurile și monologurile zilnice, nespecifice sau socio-cultural;

4. să poată iniția un dialog în situații obișnuite simple; să mențină o conversație despre sine, un prieten, familia, educația, locul de muncă, învățarea unei limbi străine, programul de lucru, timp liber, orașul natal, sănătate, vreme, precum și construi propria declarație pe baza textului citit;

5. să utilizeze aptitudini gramaticale și de vocabular cu privire la intențiile lui într-o serie limitată de situații.

 

Volumul minim de vocabular ar trebui să ajungă la 1300 cuvinte.

 

B1/ primul nivel de certificare (TRKI-1)

 

Competența de comunicare este formată la nivel mediu, care răspunde nevoilor de comunicare de bază în sferele sociale și domestice, sociale, culturale, educaționale și profesionale. Candidatul este mult mai independent într-un mediu străin și se descurcă în cele mai multe situații standard de zi cu zi, este capabil să rezolve o mare parte din problemele uzuale și sarcinile cu care se confruntă. Aceasta corespunde standardului oficial RKI (rusă ca limba străină).

      Cerințe formale:

1. să fie capabil să citească texte mici din ziare, reviste, cărți; să înțeleagă conținutul de ansamblu, părțile individuale, concluziile și aprecierile autorului;

2. să fie capabil să scrie un text de 20 de fraze pe una dintre temele propuse: despre el însuși, familia, școala, învățarea unei limbi străine, zi lucrătoare, timp liber, orașul natal, sănătate, vreme; să transmită conținutul de bază al textului auzit sau citit pe tema propusă;

3. să înțeleagă dialoguri scurte și să extragă informații concrete (temă, timp, relații, caracteristici ale obiectelor, scopuri, cauze); să înțeleagă conversații detaliate și să exprime atitudinea lui față de declarațiile și acțiunile vorbitorilor; să înțeleagă anunțurile auzite, știri, informații sociale și culturale;

4. să fie în măsură să participe la dialog într-o gamă destul de largă de situații de zi cu zi, să inițieze, să mențină și să termine un dialog; să întrețină o conversație pe diverse teme (despre sine, muncă, profesie, interese, despre țară, oraș, cultură și așa mai departe); să formuleze propria declarație pe baza textului citit de natură socială și culturală;

5. să utilizeze aptitudini de gramatică și vocabular, în conformitate cu intențiile apărute în situații obișnuite simple.

 

Volumul minim de vocabular ar trebui să ajungă la 2300 de unități.